وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : جمعه 15 خرداد 1394 ساعت 19:34   |   کد مطلب: 14694
	بحران آب؛ ترسیم کننده آینده ای نگران‌كننده برای کبودراهنگ
با توجه به وضعیت بحرانی دشت کبودراهنگ، برگزاری «همایش ملی بحران آب و راههای برون رفت از آن» اهميت ویژه ای برای شهرستان ما دارد و می تواند فرصت مناسبی برای طرح مباحث حوزه آب در این شهرستان باشد.

به گزارش نافع، اواسط امسال شهرستان کبودراهنگ شاهد برگزاری همايشی ملی تحت عنوان «همایش ملی بحران آب و راه های برون رفت آن» به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز کبودراهنگ با موضوع مدیریت آب است.

با توجه به وضعیت بحرانی دشت کبودراهنگ، این موضوع در جایگاه خود اتفاقاً اهميت ویژه ای برای شهرستان ما دارد و می تواند فرصت مناسبی برای طرح مباحث حوزه آب در این شهرستان باشد.

ويژگی خاص این همایش که با هدف بررسی بحران آب برای نخستین‌بار در شهرستان برگزار می‌شود گذشته از ملی بودن آن، ارائه پژوهش‌ها و مقالاتی است كه در هر کدام به عوامل و دلایل بروز مشكل بحران‌آب و شرايط آن از يك سو و پيشنهادها و راهکارهای عملی و کاربردی آن از سوی دیگر پرداخته می شود.

این موضوع و مشكلات آن در شهرستان نه ‌تنها برای مردم ما تازگی ندارد؛ بلكه ریشه آن به سال‌های گذشته برمی‌گردد و هشدارهايی نیز در این خصوص برای آینده شهرستان توسط كارشناسان و رسانه‌ها به مردم و مسئولان داده شده است. اما آنچه امروزه باید بيش از پیش مورد توجه مردم و مسئولین ما قرار گیرد این است که اولاً مشکل بحران آب و کاهش بارندگی به شدت تشدید شده است ثانیا این روند ترسيم‌كننده آینده ای نگران‌كننده برای شهرستان است.

نکته قابل توجه این است که نباید كاهش بارندگی و نزولات آسمانی را از عوامل عمده بروز بحران آب به شمار آورد و از عوامل عمده آن غافل شد، که در این صورت نه تنها به حل این مشکل کمک نکرده ایم بلکه ناخودآگاه موجب تشديد آن نیز خواهیم شد. با توجه به این مسئله انتظار از مردم و مسئولین عزیز این است که در كنار عامل محسوس بارندگی، به دنبال مشکلاتی باشند كه از زمان گذشته تا امروز موجب بروز و تشدید چنين مشكلاتی شده است.

به نظر می رسد برای ارائه راهکارهای مناسب و چاره‌انديشی اين مشكل بايد به نحوی عمل شود كه از همه ظرفیت ها و امكانات موجود برای جلوگيری از تشديد و برون رفت از بحران آب بهره‌گيری شود.

بگذریم ازاینکه حفظ منابع آب‌های زیرزمینی شهرستان و هدایت آنها در طول پنجاه شصت سال گذشته و به ویژه از دولت سازندگی به بعد، مانند نقاط دیگر کشور مدیریت نشد، اما سؤالات بسیاری مطرح است که باید پاسخ آنها را از مسئولان و مدیران دستگاه‌های مربوطه سراغ گرفت. نكته دیگری که باید به آن توجه کرد این است پژوهشگران و محققان ما ضمن شناسایی دقیق عوامل انسانی و غيرانسانی مشکل بحران آب به بررسی عوامل طبيعی و غیرطبیعی کاهش نزولات آسمانی نیز بپردازند.

هرچند برخی‌ها هشدارهای جدی بحران آب را هنوز هم ناديده می گیرند و مديريت آب را تنها در تشويق مردم به صرفه‌جويی و حفظ منابع موجود فعلی می دانند، اما قضاوت آیندگان نشان خواهد داد كه اين نوع مديريت ها دردی از بحران آب را دوا نخواهد کرد و امروز ما نيازمند برنامه‌ريزی دقيقی در زمينه جلوگيری از هدررفت و حفظ منابع آب در بخش‌های مختلف از جمله كشاورزی هستيم.

حال كه همايشی ملی با موضوع آب برای برون رفت از بحران آب در شهرستان برگزار مي‌شود، منتظر هستیم كه اين همايش فرصتی برای آغاز روند جدیدی از برنامه‌ریزی‌ها و به دنبال آن اقدامات و حرکت هایی برای حفظ منابع آب شهرستان و جلوگيری از بروز مشكلات احتمالی در آينده باشیم.

انتهای پیام/ح

دیدگاه شما