نمایش 1 - 10 از 14
درست ۳۰ سال قبل بود که روح بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به سوی جایگاه ابدی پر کشید.
روز 27 اردیبهشت روزملی ارتباطات و روابط عمومی هاست . پایگاه خبری تحلیلی نافع به نوبه خود ضمن تبریک این روز به همکاران زحمت کش حوزه اطلاع رسانی در روابط عمومی سازمانها ، ادارات ، کارخانجات و... بر خود فرض می داند بیانات و منویات مقام معظم رهبری در حوزه روابط عمومی و انتظارات معظم له را بازخوانی نماید .
خواندن این مطلب چند دقیقه بیشتر از وقتتان را نمیگیرد اما حاوی عبرتهای مهمی است.
یادداشت:
علم هنر حل بحران، مشکل یا تامین نیاز فرد و جامعه هست. به همین دلیل عالمان، دانشمندان و اندیشمندان باید قدر بینند و بر صدر بنشینند.
برهم زدن معادلات سیاسی و قدرت در منطقه استراتژیک خاورمیانه همواره و در طی دهه های اخیر یکی از اهداف راهبردی و مورد توجه جهان غرب و به ویژه آمریکا بوده و تسلط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با استفاده از سیاست ورزی ها و تلاش های فزاینده بر خاورمیانه ،به صورت مداوم از خواسته های انکار ناپذیری است که قدرت های ظاهری جهان هرگز از آن پا پس نکشیده اند.
القای نا امیدی و بزک رسانه ای امریکا از سوی صاحب منصبان دولتی ممنوع؛
در مقطع زمانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره جمهوری اسلامی ایران آماج شدیدترین حملات نظام سلطه و فریب جهانی از نوع جنگ نظامی، تحریم های اقتصادی، فشارهای سیاسی و تبلیغات ضد فرهنگی و نرم بوده است.
مرگ زود هنگام؛ انتهایی برای پذیرش سیگار و قلیان
با صدای افتادن برادرم از روی تخت به زمین، صدای خس خس سینه اش هم تمام می شود، دو پرستار دیگر به سراغش می آیند، یکی از آن دو پرسید: دختر خانم برادر شما سرطان ریه داشت؟ خدا رحمتش کند!
انقلاب اسلامی وابسته به اشخاص نیست
یکی از مهمترین مولفه های تحرکات انقلابی و تحول گرایانه در جوامع بشری، ماهیت و درون مایه انقلاب است که بر محور فرد افراد یا گروه و جناح خاصی نمی چرخد بلکه به دور از انحصار گرایی متعلق به همه اقشار مختلف مردم در تمامی سطوح جامعه است.
ایران برای هیچ کشوری و جامعه بشری تهدید نیست
ایران اسلامی و مقتدر با پیشینه روشن و تمدن ساز خود برای دنیا نه تنها تهدید نیست بلکه یک فرصت و نعمت و یک بازیگر مثبت منطقه ای است و در راستای ثباط و تامین امنیت جامعه جهانی قدم بر می دارد.
امر به معروف با کدام نگاه؟!
اصل امر به معروف و نهی از منکر یکی از واجبات و ضروریات مفاهیم و معارف اسلامی است که اگر انگیزه و هدف اصلی از عمل به آن چیزی جز هدف شرع و قانون باشد نه تنها یک حرکت پسندیده سازنده و اصلاحی در جامعه محسوب نمی شود بلکه در بسیاری مواقع افراد را به سوی بی قیدی نسبت به انجام منکرات سوق می دهد.

صفحه‌ها