وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : جمعه 16 مرداد 1394 ساعت 10:26   |   کد مطلب: 15661
پذیرش آپارتاید هسته ای در برجام خطری بزرگ برای امنیت ملی/ استثنا کردن ایران در برجام؛ دستمایه ای که بهانه جویی های بعدی را مهیا می سازد
یکی از خطوط قرمز نظام پیرامون مذاکرات هسته ای، مساله استثنا کردن ایران در رویه قانونی است. رهبر معظم انقلاب نیز پیرامون این موضوع فرموده اند: توافق نباید به گونه ای باشد که ایران را بدل به یک استثنا بکند.

به گزارش نافع، یکی از خطوط قرمز نظام پیرامون مذاکرات هسته ای، مساله استثنا کردن ایران در رویه قانونی است.  رهبر معظم انقلاب نیز پیرامون این موضوع فرموده اند: توافق نباید به گونه ای باشد که ایران را بدل به یک استثنا بکند.

- کلیه مفاد و اقدامات مندرج در این برجام صرفاً برای اجرای آن بین گروه 5+1 و ایران میباشد و نمیبایست به منزله ی ایجاد سابقه برای هیچ دولت دیگری، یا برای اصول بنیادین حقوق بین الملل و حقوق و تعهدات وفق معاهده ی عدم اشاعه سلاح های هسته ای و سایر اسناد مربوطه، و همچنین اصول و رویه های شناخته شده ی بین المللی تلقی گردد.

عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کنند کشورمان نیز در برنامه گفت و گوی خبری سال گذشته بر این مهم تاکید ورزیده و اظهار داشت: اجازه نمی‌دهیم با ایران به عنوان استثنا برخورد شود. پذیرفته‌ایم در برنامه هسته‌ای اعتمادسازی کنیم و ممکن است در مسیر خود یکسری محدودیت‌ها و نظارت‌های موقت را قبول کنیم. اما اجازه نمی‌دهیم قوانینی را به عنوان استثنا به ایران اعمال کنند که تا ابد ادامه یابد.

اما در بررسی برجام به پاراگرافی برمیخوریم که صراحتاً ایران از لحاظ رویه قانونی اعمالی در این سند، به صورت یک استثنا لحاظ شده و برخورد می گردد:

طبق بند "ک" از بخش «مقدمه و مفاد عمومی»:  کلیه مفاد و اقدامات مندرج در این برجام صرفاً برای اجرای آن بین گروه 5+1 و ایران میباشد و نمیبایست به منزله ی ایجاد سابقه برای هیچ دولت دیگری، یا برای اصول بنیادین حقوق بین الملل و حقوق و تعهدات وفق معاهده ی عدم اشاعه سلاح های هسته ای و سایر اسناد مربوطه، و همچنین اصول و رویه های شناخته شده ی بین المللی تلقی گردد.

شاید صریح تر از این بند برای اثبات عدول از خط قرمز نظام  وجود ندارد. این بند به طور شفاف بیان می کند که نگاه تبعیض آمیز در برجام نسبت به ایران اعمال شده و با تمام شعارها و تاکیدات بر حفظ خطوط قرمز، آپارتاید هسته ای در برجام نسبت به ایران پذیرفته  شده است. همین موضوع می تواند دستمایه بهانه جویی های بسیار 5+1 و نهادهای بین المللی ناظر بر اجرای برجام باشد تا در طی اجرا، مسیر فراتر از عرف بین الملل را برای ایران اعمال کند که به خودی خود مقدمه بسیاری از اقدامات خطرناک است و می تواند امنیت ملی کشورمان را به خطر بیاندازد.

انتهای پیام/م

دیدگاه شما

آخرین عناوین سایت