آخرین قیمت سکه و طلا
دکه روزنامه و نشریات
وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : سه شنبه 1 ارديبهشت 1394 ساعت 12:58   |   کد مطلب: 14025
استخدام 56 آتش نشان مرد در استان همدان
شهرداريهای استان همدان براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش نشانی تعداد 56 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاري آزمون توانمندي هاي تخصصی و عملی و گزینش به صورت پیمانی استخدام می نماید.

به گزارش نافع،
برای مشاهده شرایط دعوت به همکاری اینجا را کلیک کنید
برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید
برای مشاهده یا ویرایش اطلاعات اینجا را کلیک کنید

 

بنام خدا
آگهی استخدام پیمانی آزمون آتش نشانهای شهرداریهای استان همدان

شهرداريهای استان همدان براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش نشانی از محل مجوز استخدامی شماره 52885 تاریخ 93/11/29 سازمان شهرداري ها ودهیاري هاي کشور، تعداد 56 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاري آزمون توانمندي هاي تخصصی و عملی و گزینش به صورت پیمانی به شرح زیراستخدام می نماید.

تذکرمهم :
به مدارك ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارك تحصیلی پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارك در رشته هاي غیرمرتبط و معادل ( به استثناي دارندگان مدارك تحصیلی معادل صادره از دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی بر ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی دارند)
ترتیب اثر داده نخواهد شد. افرادي که مدارك تحصیلی یک مقطع بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده دارند
می توانند مشروط به ارائه تعهدنامه مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرك تحصیلی بالاتر در آزمون شرکت نمایند.
 

ردیف پست سازمانی رشته شغلی محل جغرافیایی خدمت تعداد جنسیت شرایط احراز
1 راننده وسایط نقلیه آتش نشان آتش نشان راننده رزن 1 مرد دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه یا فوق دیپلم در تمام گرایش هاي یکی از رشته هاي مدیریت عملیات امداد و سوانح، مدیریت عملیات امداد و نجات، مدیریت امور امداد، ایمنی و آتش نشانی، مدیریت عملیات حریق و حوادث، پیشگیري و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق، امداد و نجات، بهداشت حرفهاي، تربیت بدنی، برق، تاسیسات، مکانیک، مخابرات، کامپیوتر
*دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک براي داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.
2 راننده وسایط نقلیه آتش نشان آتش نشان راننده سرکان 1 مرد دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه یا فوق دیپلم در تمام گرایش هاي یکی از رشته هاي مدیریت عملیات امداد و سوانح، مدیریت عملیات امداد و نجات، مدیریت امور امداد، ایمنی و آتش نشانی، مدیریت عملیات حریق و حوادث، پیشگیري و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق، امداد و نجات، بهداشت حرفهاي، تربیت بدنی، برق، تاسیسات، مکانیک، مخابرات، کامپیوتر
*دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک براي داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.
3 راننده وسایط نقلیه آتش نشان آتش نشان راننده دمق 1 مرد دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه یا فوق دیپلم در تمام گرایش هاي یکی از رشته هاي مدیریت عملیات امداد و سوانح، مدیریت عملیات امداد و نجات، مدیریت امور امداد، ایمنی و آتش نشانی، مدیریت عملیات حریق و حوادث، پیشگیري و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق، امداد و نجات، بهداشت حرفهاي، تربیت بدنی، برق، تاسیسات، مکانیک، مخابرات، کامپیوتر
*دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک براي داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.
4 راننده وسایط نقلیه آتش نشان آتش نشان راننده فرسفج 1 مرد دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه یا فوق دیپلم در تمام گرایش هاي یکی از رشته هاي مدیریت عملیات امداد و سوانح، مدیریت عملیات امداد و نجات، مدیریت امور امداد، ایمنی و آتش نشانی، مدیریت عملیات حریق و حوادث، پیشگیري و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق، امداد و نجات، بهداشت حرفهاي، تربیت بدنی، برق، تاسیسات، مکانیک، مخابرات، کامپیوتر
*دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک براي داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.
5 راننده وسایط نقلیه آتش نشان آتش نشان راننده همدان 24 مرد دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه یا فوق دیپلم در تمام گرایش هاي یکی از رشته هاي مدیریت عملیات امداد و سوانح، مدیریت عملیات امداد و نجات، مدیریت امور امداد، ایمنی و آتش نشانی، مدیریت عملیات حریق و حوادث، پیشگیري و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق، امداد و نجات، بهداشت حرفهاي، تربیت بدنی، برق، تاسیسات، مکانیک، مخابرات، کامپیوتر
*دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک براي داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.
6 آتش نشان کاردان آتش نشان همدان 28 مرد دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در تمام گرایش هاي یکی از رشته هاي مدیریت عملیات امداد و سوانح، مدیریت عملیات امداد و نجات، مدیریت امور امداد،ایمنی و آتش نشانی، مدیریت عملیات حریق وحوادث، پیشگیري و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق، امداد و نجات، بهداشت حرفه اي، تربیت بدنی، برق، تاسیسات، مکانیک، مخابرات، کامپیوتر
*دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه دو براي داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.

الف - شرایط عمومی

1- برای پست سازمانی آتش نشان (رشته شغلی کاردان آتش نشان) داشتن حداکثر 25 سال سن تمام در اولین روز ثبت نام و برای رشته شغلی وسائط نقلیه تندرو سنگین (براي تصدي پست آتش نشان راننده سنگین) داشتن حداکثر 30 سال سن تمام در اولین روز ثبت نام.
2- داشتن تابعیت ایران.
3- دارا بودن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت غیرپزشکی قانونی براي مردان.
4- عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانی.
5- نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.
6- نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاههاي اجرایی به موجب آراء مراجع قانونی
7- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که در آن شغل استخدام میشود.
8- دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی فوق دیپلم برای آتش نشان و دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم برای آتش نشان راننده
9- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
10- التزام به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
تبصره 1- داوطلبان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین(براي تصدي پست آتش نشان راننده سنگین)
می بایست داراي گواهینامه رانندگی پایه یک و براي رشته شغلی کاردان آتش نشانی داراي گواهینامه رانندگی پایه دو در زمان ثبت نام باشند.
تبصره 2- شرکت شهرداران و دهیاران فعلی به شرط دارا بودن شرایط مربوط در آزمون استخدامی بلامانع است.
تبصره 3- کارکنان قراردادي واحدهاي آتش نشانی و سازمانهاي آتش نشانی شهرداري ها و کارکنان شرکت هاي طرف قرارداد با شهرداري در واحدها و یا سازمان هاي آتش نشانی که تا قبل از سال 1390 بطور تمام وقت با پرداخت حق بیمه اشتغال دارند، میتوانند با مدرك تحصیلی پایان دوره متوسطه در آزمون شرکت نمایند.

ب - شرایط اختصاصی

1- داوطلبانی که داراي کارت معافیت پزشکی می باشند و همچنین معلولین مجاز به شرکت در آزمون مشاغل عملیاتی آتش نشانی نمی باشند.
2- داوطلبان استخدام در آزمون مشاغل عملیاتی آتش نشانی می بایست علاوه بر آزمون تخصصی در آزمون عملی نیز حائز شرایط لازم شوند.
3- داوطلبان نمی توانند از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههاي اجرایی و بازنشسته یا بازخرید خدمت باشند.
4- پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روزکاري پس از اعلام رسمی استانداري یا شهرداري کلانشهر نسبت به ارائه مدارك لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضري براي هفت سال مبنی بر عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداريها و سازمانهاي وابسته و نیز دستگاههاي اجرایی دیگر اقدام نمایند . عدم مراجعه و ارائه مدارك لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وي از استخدام تلقی خواهد شد.
5- موارد زیر به شرط ارائه تاییدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف ـ داوطلبانی که در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل (از تاریخ 1359/6/31 لغایت 1367/5/29) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستري شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثرمجروحیت در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل
ب ـ اعضاي خانواده شهدا، آزادگان، مفقودالاثرها، جانبازان ( همسر، فرزندان، پدر ، مادر، خواهر و برادر) تا میزان 5سال.
ج ـ داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروه هاي ضد انقلاب درآمده اند به میزان مدت اسارت و حضور در جبهه
د - داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در وزارتخانه، موسسات و شرکتهاي دولتی، بانکها و شرکتهاي تحت پوشش آنها، شرکتهاي بیمه دولتی، شهرداري ها، موسسات و شرکتهاي تابعه و وابسته به آن موسسات و شرکتهاي دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است و همچنین موسسات و شرکتهاي ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوي از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، نهادهاي انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش آنها از تاریخ 1357/11/22 به خدمت اشتغال داشته اند، به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها . لازم به ذکر است سابقه خدمتی افرادیکه در شرکتهاي طرف قرارداد شهرداري ها قرار دارند، مشمول این بند نمی باشد، به استثناء کارکنانی که بطور تمام وقت با پرداخت حق بیمه در شرکت هاي طرف قرارداد با شهرداري که تا قبل از ابتداي سال 1390 در واحدها و یا سازمان هاي آتش نشانی اشتغال داشته اند.
ه - داوطلب بومی : به داوطلبی گفته میشود که حداقل داراي یکی از ویژگیهاي زیر باشد.
1- شهر محل صدور شناسنامه داوطلب یا همسر وي با شهر مورد تقاضا براي استخدام یکسان باشد.
2- داوطلب حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصیلی ( ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه ) را به صورت متوالی یا متناوب در شهر محل مورد تقاضا براي استخدام طی کرده باشد.
3- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح ( اعم از شاغل و یا بازنشسته ) که شهر محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهر محل مورد تقاضا براي استخدام یکسان باشد.
4- داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وي، حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهر محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشند. پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفا توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.
تبصره -1 مبناي استان و شهرستان براي تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوري در زمان ثبت نام می باشد.
تبصره -2 در صورتیکه شهرداري متقاضی استخدام، در شهرستان یا استانی قرار داشته باشد که شهر داوطلب درآن شهرستان و یا استان واقع باشد، داوطلب به ترتیب مشمول مزایاي داوطلبین بومی شهرستان و استان خواهد بود.

ج - ثبت نام و مدارك مورد نیاز

1- داوطلبان می توانند تنها یک رشته شغلی را انتخاب و از طریق سایت استانداري و بصورت اینترنتی ثبت نام کنند.
2- شروع ثبت نام از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 94/2/1 به مدت پنج روز می باشد.
3- داوطلبان استخدام می بایست عکس پرسنلی 3*4 خود را با عرض 150 و ارتفاع 200 پیکسل و با فرمت jpg و حداکثر 200 کیلو بایت در رایانه اسکن نموده و آنرا در قسمت مربوط در سایت وارد نمایند.
4- واریز وجه به مبلغ 320.000 ریال بصورت اینترنتی از طریق کارتهای عضو شبکه شتاب بنام سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان به عنوان حق شرکت در آزمون استخدامی داوطلبان استخدام
5- (ایثارگران از پرداخت 50% مبلغ مذکور و فرزندان شاهد از واریز وجه مذکور معاف می باشند) و نهایتا پس از بررسی مجدد صحت اطلاعات درج شده و تایید مراتب توسط سایت، شماره رهگیري خود را براي پیگیري مراحل بعدي آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه اخذ و نزد خویش نگهداري نمایند.
6- کارت ورود به جلسه آزمون استخدام روزهای 27 و 28 اردیبهشت ماه ازطریق وب سایت استانداری به داوطلبان ارائه می شود.
7- زمان برگزاري آزمون روز جمعه تاریخ 94/3/8 ساعت 8:30 صبح است و محل برگزاري آزمون برروي کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.
8- داوطلبان می بایست اطلاعات موردنیاز را در سایت و در قسمتهای مربوطه درج نموده و قبل از اعلام نتایج مدارک لازم را جهت تطبیق با اطلاعات زمان ثبت نام به استانداری تحویل نمایند ( زمان تحویل مدارک متعاقباً اعلام می گردد) :
• تکمیل فرم درخواست شغل
• تصویر آخرین مدرك تحصیلی
• تصویر صفحه اول شناسنامه درصورت داشتن توضیحات کلیه صفحات
• تصویر پشت و روي کارت ملی
• تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت غیرپزشکی
• مستندات ایثارگري و سوابق پرداخت بیمه در شهرداري ها، سازمان هاي وابسته و دهیاري ها.
• مستندات مربوط به قهرمانان ورزشی قهرمان مسابقات المپیک، جهانی، آسیایی، دانشجویان جهان و قهرمانی کشور
• تصویر گواهینامه رانندگی پایه یک براي داوطلبان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه سنگین در پست آتش نشان راننده سنگین
• تصویر گواهینامه رانندگی پایه دو

د – مواد آزمون تخصصی

آزمون تخصصی در هر رشته شغلی به صورت چهارگزینه اي و به تعداد 120 سوال شامل 90 سوال به صورت کاربردي و تخصصی در حوزه رشته شغلی مربوط و 30 سوال براي سنجش هوش، سرعت، دقت و استعداد یادگیري با احتساب نمره منفی می باشد.

ه - اعلام نتایج

اسامی داوطلبان پذیرفته شده به میزان سه برابر ظرفیت براي شرکت در آزمون عملی در سایت رسمی استانداري بعد از برگزاري آزمون اعلام خواهد شد. ضمناً نتایج نهایی پس از پذیرفته شدن در آزمون عملی اعلام خواهد شد و تا قبل از صدور احکام استخدام پیمانی برای پذیرفته شدگان حقی ایجاد نخواهد شد.

و - تذکرات

1- پنج درصد ( 5%) سهمیه استخدامی به ایثارگران و خانواده هاي آنان شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان، آزادگان کمتر از یکسال اسارت و همسر و فرزندان آنان ،جانبازان و همسر و فرزندان آنان و خواهران و برادران شهداء اختصاص دارد. انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده ( 5%) به ترتیب امتیاز کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که حد نصاب لازم در آزمون تخصصی و حد نصاب در آزمون عملی را کسب نموده باشند و مراحل آزمون عملی را با موفقیت طی نموده باشند انجام خواهد شد.

2- استانداري و یا شهرداري کلانشهر می تواند حداکثر ده درصد (10%) نیازهاي استخدامی شهرداري ها را به قهرمانان ورزشی مشمولین ماده دو آییننامه تسهیلات تشویقی رتبه اول تا سوم مصوب 1376 هیات وزیران ( قهرمان مسابقات المپیک، جهانی، آسیایی، دانشجویان جهان و قهرمانی کشور ) که به تایید وزارت ورزش و جوانان می رسد، در آتش نشانی به شرط داشتن شرایط عمومی ورود به خدمت و اخذ حدنصاب از آزمون تخصصی و آزمون عملی اختصاص دهد.

3- داوطلبان شاغل در واحدها یا سازمان هاي آتش نشانی شهرداري ها، در شهر، شهرستان و استان مورد تقاضا، مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بیمه در واحدها یا سازمان هاي آتش نشانی شهرداري ها تا 120 روز قبل از تاریخ برگزاري آزمون تخصصی و کتبی از اولویت استخدام برخوردارند.
4- امتیاز آزمون تخصصی کارکنان شاغل (در شرکت های طرف قرارداد شهرداری تا قبل از ابتدای سال 1390 و قراردادی) در واحدها یا سازمان های آتش نشانی شهرداری شهر متقاضی استخدام یا سربازان وظیفه که دوران خدمت سریازی خود را به صورت کامل (بدون دریافت معافیت و کسر خدمت) و منع انضباطی به صورت امریه به عنوان سرباز آتش نشان در آتش نشانی گذرانده اند به ازای هر سال سابقه خدمت 3 درصد تا سقف 25 درصد و برای کارکنان شاغل (در شرکت های طرف قرارداد شهرداری تاقبل از ابتدای سال 1390 و قراردادی ) در واحدها یا سازمان های آتش نشانی یکی از شهرداری های شهرستان همان شهر به ازای هر سال سابقه خدمت 5/2 درصد تا سقف 20 درصد و برای کارکنان شاغل ( در شرکت های طرف قرارداد شهرداری تا قبل از ابتدای سال 1390 و قراردادی ) در واحدها یا سازمان های آتش نشانی یکی از شهرداری های استان همان شهر به ازای هر سال سابقه خدمت 2 درصد تا سقف 18 درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می گیرد. اعمال امتیاز مربوطه برای کارکنان دارای قرارداد مستقیم با شهرداری مشروط به دارابودن سابقه پرداخت بیمه در واحدها یا سازمان های آتش نشانی شهرداری ها تا 120 روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون تخصصی و کتبی می باشد.
5- امتیاز آزمون تخصصی داوطلبان بومی شهر متقاضی استخدام در 1.15 و داوطلبان بومی شهرستان شهر متقاضی استخدام در 1.1 ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می گیرد.
6- امتیاز آزمون تخصصی دهیاران در یکی از دهیاری های استان شهر متقاضی استخدام به ازای هر سال سابقه خدمت با تایید بخشدار ذیربط 3 درصد تا سقف 20 درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می گیرد.
7- امتیاز آزمون تخصصی شهرداران که در یکی از شهرهای استان شهر متقاضی استخدام شهردار بوده اند به ازای هر سال سابقه خدمت با تایید استانداری ذیربط 3 درصد تا سقف 25 درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می گیرد.
8- امتیاز آزمون تخصصی فرزندان کارکنان فوت شده حین خدمت در شهرداری و یا از کارافتاده کلی دائم حین خدمت در شهرداری در 2/1 ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می گیرد.
9- در صورتی که داوطلبان مشمول بیش از یک امتیاز از مزایای پیش بینی شده در مواد فوق الذکر این آگهی شوند صرفا بالاترین امتیاز برای آنها مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

10- امتیاز آزمون تخصصی با «ضریب 1» امتیاز آزمون عملی با «ضریب2» محاسبه می شود.

11- در صورت مساوي بودن امتیاز کسب شده داوطلبان، اولویت معرفی به گزینش به ترتیب با شاغلین قراردادي و بومی شهرداري، شهرستان و استان می باشد.

12- داوطلبان میتوانند حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از اعلام نتایج، اعتراض خود را به استانداري براي بررسی و اعلام نظر ارائه نمایند. پس از مدت مذکور به اعتراض داوطلبان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-13 چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع اعلام نموده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد، از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارك به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود در این صورت خسارت و هزینه تحمیل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ خواهد شد.

14- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از موفقیت در کلیه مراحل آزمون تخصصی، آزمون عملی و گزینش صورت خواهد گرفت.

 

 

تاريخ هاي مهم
از 8 صبح
94/02/01
تا
تا ساعت 24 94/02/05
ثبت نام در سامانه و اخذ کد رهگیری
94/02/27
تا 94/02/28
توزيع كارت ورود به جلسه آزمون
94/03/08 برگزاری آزمون
سایر مراحل متعاقبا اعلام خواهد شد

دیدگاه شما