آخرین قیمت سکه و طلا
دکه روزنامه و نشریات
وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : يكشنبه 1 شهريور 1394 ساعت 12:15   |   کد مطلب: 16015
مراسم بزرگداشت روز همدان و تولد شیخ الرئیس بوعلی سینا در آرمگاه این دانشمند بزرگ جهان برگزار شد.

به گزارش نافع، این مراسم با جشن فارغ التحصیلی تعدادی از پزشکان جوان همراه بود.

بزرگداشت روز بوعلی سینا و فارغ التحصیلی دانشجویان رشته پزشکی/ عکس: یونس مسعودیان
بزرگداشت روز بوعلی سینا و فارغ التحصیلی دانشجویان رشته پزشکی/ عکس: یونس مسعودیان
بزرگداشت روز بوعلی سینا و فارغ التحصیلی دانشجویان رشته پزشکی/ عکس: یونس مسعودیان
بزرگداشت روز بوعلی سینا و فارغ التحصیلی دانشجویان رشته پزشکی/ عکس: یونس مسعودیان
بزرگداشت روز بوعلی سینا و فارغ التحصیلی دانشجویان رشته پزشکی/ عکس: یونس مسعودیان
بزرگداشت روز بوعلی سینا و فارغ التحصیلی دانشجویان رشته پزشکی/ عکس: یونس مسعودیان
بزرگداشت روز بوعلی سینا و فارغ التحصیلی دانشجویان رشته پزشکی/ عکس: یونس مسعودیان
بزرگداشت روز بوعلی سینا و فارغ التحصیلی دانشجویان رشته پزشکی/ عکس: یونس مسعودیان
بزرگداشت روز بوعلی سینا و فارغ التحصیلی دانشجویان رشته پزشکی/ عکس: یونس مسعودیان
بزرگداشت روز بوعلی سینا و فارغ التحصیلی دانشجویان رشته پزشکی/ عکس: یونس مسعودیان
بزرگداشت روز بوعلی سینا و فارغ التحصیلی دانشجویان رشته پزشکی/ عکس: یونس مسعودیان
بزرگداشت روز بوعلی سینا و فارغ التحصیلی دانشجویان رشته پزشکی/ عکس: یونس مسعودیان
بزرگداشت روز بوعلی سینا و فارغ التحصیلی دانشجویان رشته پزشکی/ عکس: یونس مسعودیان
بزرگداشت روز بوعلی سینا و فارغ التحصیلی دانشجویان رشته پزشکی/ عکس: یونس مسعودیان
بزرگداشت روز بوعلی سینا و فارغ التحصیلی دانشجویان رشته پزشکی/ عکس: یونس مسعودیان
بزرگداشت روز بوعلی سینا و فارغ التحصیلی دانشجویان رشته پزشکی/ عکس: یونس مسعودیان
بزرگداشت روز بوعلی سینا و فارغ التحصیلی دانشجویان رشته پزشکی/ عکس: یونس مسعودیان
بزرگداشت روز بوعلی سینا و فارغ التحصیلی دانشجویان رشته پزشکی/ عکس: یونس مسعودیان

دیدگاه شما