وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : جمعه 14 فروردين 1394 ساعت 19:29   |   کد مطلب: 13720
حاصل دست هنرمندان همدان در بازارچه هگمتانه پذیرای مسافران نوروزی بود.

به گزارش نافع،حاصل دست هنرمندان همدان در بازارچه هگمتانه پذیرای مسافران نوروزی بود.

صنایع دستی همدان در بازار چه نوروزی هگمتانه
صنایع دستی همدان در بازار چه نوروزی هگمتانه
صنایع دستی همدان در بازار چه نوروزی هگمتانه
صنایع دستی همدان در بازار چه نوروزی هگمتانه
صنایع دستی همدان در بازار چه نوروزی هگمتانه
صنایع دستی همدان در بازار چه نوروزی هگمتانه
صنایع دستی همدان در بازار چه نوروزی هگمتانه
صنایع دستی همدان در بازار چه نوروزی هگمتانه
صنایع دستی همدان در بازار چه نوروزی هگمتانه
صنایع دستی همدان در بازار چه نوروزی هگمتانه
صنایع دستی همدان در بازار چه نوروزی هگمتانه
صنایع دستی همدان در بازار چه نوروزی هگمتانه
صنایع دستی همدان در بازار چه نوروزی هگمتانه
صنایع دستی همدان در بازار چه نوروزی هگمتانه

دیدگاه شما