وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : جمعه 14 فروردين 1394 ساعت 18:46   |   کد مطلب: 13718
مردم همدان روز طبیعت را در پارکها ،دامن صحرا و تفرجگاهها گذراندند.

به گزارش نافع،مردم همدان روز طبیعت را در پارکها ودامن صحرا و تفرجگاهها گذراندند.

روز طبیعت در همدان
روز طبیعت در همدان
روز طبیعت در همدان
روز طبیعت در همدان
روز طبیعت در همدان
روز طبیعت در همدان
روز طبیعت در همدان
روز طبیعت در همدان
روز طبیعت در همدان
روز طبیعت در همدان
روز طبیعت در همدان
روز طبیعت در همدان
روز طبیعت در همدان
روز طبیعت در همدان
روز طبیعت در همدان
روز طبیعت در همدان
روز طبیعت در همدان
روز طبیعت در همدان
روز طبیعت در همدان
روز طبیعت در همدان

دیدگاه شما

آخرین عناوین سایت