وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : سه شنبه 26 اسفند 1393 ساعت 11:25   |   کد مطلب: 13561
انگار دیروز بود که جاده ها برای پوشیدن لباس نو سر از پا نمی شناختند ،گویی روغنهای سوخته ،دست انداز و چاله چوله ها که زمان زیادی بردامنشان سنگینی می کرد .

به گزارش نافع،با رسیدن بوی آسفالت نامرغوب به مشامشان خوشحال شدند اما هرگز فکر نمی کردند که این لباس بی اعتمادی کمتر از یک سال میهمانشان شود.

وضعیت جاده همدان تهران از پل غدیر تا فلکه فرودگاه آنچنان آزاردهنده وخراب بود  که  اگر گذرتان یک بار از این مسیر می افتاد  دیگر بار رغبت نداشتید این مسیر را دوباره طی کنید.

انگار دیروز بود که جاده ها برای پوشیدن لباس نو سر از پا نمی شناختند ،گویی روغنهای سوخته ،دست انداز و چاله چوله ها که زمان زیادی بردامنشان سنگینی می کرد با رسیدن بوی آسفالت نامرغوب به مشامشان  خوشحال شدند اما هرگز فکر نمی کردند که این لباس بی اعتمادی کمتر از یک سال میهمانشان شود.

مدیران و مسئولین محترم به این فکر افتادند که این مسیر باید دوباره از نو  ساخته شود چرا که دیگر جایی برای وصله باقی نمانده بود.

آری با بر داشتن آسفالت وزیر سازی  های غیر اصولی ،ایجاد ترافیک وراه بندان ،آسفالتی بر روی جاده ها کشیده شد که طول عمرش جشن تولد یک ساله اش را کفاف نداد.

وحال دوباره روز از نو و روزی از نو شروع شد....، باشد که این روال در جامعه  در سایه سار سکوت به عادت مبدل نشود.

 

 

وصله های بی اعتمادی بر دامن جاده ها ((از پل غدیر تا فلکه فرودگاه همدان))
وصله های بی اعتمادی بر دامن جاده ها ((از پل غدیر تا فلکه فرودگاه همدان))
وصله های بی اعتمادی بر دامن جاده ها ((از پل غدیر تا فلکه فرودگاه همدان))
وصله های بی اعتمادی بر دامن جاده ها ((از پل غدیر تا فلکه فرودگاه همدان))
وصله های بی اعتمادی بر دامن جاده ها ((از پل غدیر تا فلکه فرودگاه همدان))
وصله های بی اعتمادی بر دامن جاده ها ((از پل غدیر تا فلکه فرودگاه همدان))
وصله های بی اعتمادی بر دامن جاده ها ((از پل غدیر تا فلکه فرودگاه همدان))
وصله های بی اعتمادی بر دامن جاده ها ((از پل غدیر تا فلکه فرودگاه همدان))
وصله های بی اعتمادی بر دامن جاده ها ((از پل غدیر تا فلکه فرودگاه همدان))
وصله های بی اعتمادی بر دامن جاده ها ((از پل غدیر تا فلکه فرودگاه همدان))
وصله های بی اعتمادی بر دامن جاده ها ((از پل غدیر تا فلکه فرودگاه همدان))
وصله های بی اعتمادی بر دامن جاده ها ((از پل غدیر تا فلکه فرودگاه همدان))
وصله های بی اعتمادی بر دامن جاده ها ((از پل غدیر تا فلکه فرودگاه همدان))
وصله های بی اعتمادی بر دامن جاده ها ((از پل غدیر تا فلکه فرودگاه همدان))
وصله های بی اعتمادی بر دامن جاده ها ((از پل غدیر تا فلکه فرودگاه همدان))
وصله های بی اعتمادی بر دامن جاده ها ((از پل غدیر تا فلکه فرودگاه همدان))

دیدگاه شما