نمایش 1 - 7 از 7
برداشت سیر در همدان سير در مقابل سرطان نيز از شما محافظت مي کند. سير يکي از قديمي ترين گياهاني است که گفته مي شود خواص ضد سرطاني دارد. در گذشته مصريان و پزشکان هندي از سير براي درمان تومرها استفاده مي نمودند.
05/03/1394 - 08:45
	پیش بینی برداشت 40 هزار تن غلات در تویسرکان مدیر جهاد کشاورزی تویسرکان خبر داد: مدیر جهاد کشاورزی تویسرکان گفت: پیش بینی می شود در سال جاری نزدیک به 40 هزار تن غلات مزارع تویسرکان برداشت شود.
04/07/1394 - 23:50
	امسال 24 هزار تن خیار از مزارع نهاوند برداشت می‌شود سرپرست جهاد کشاورزی نهاوند گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از 24 هزار تن خیار از 400 هکتار از اراضی نهاوند برداشت شود.
04/01/1394 - 12:07
رهاسازی زنبورهای تریکوگراما در همدان برای کنترل آفات مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان همدان از رهاسازی زنبورهای تریکوگراما و براکون در مزارع استان خبر داد.
01/25/1394 - 13:13
کشاورزان مبارزه با سن مادر را مهمتر از مبارزه با سن پوره بدانند آمادگی جهاد کشاروزی تویسرکان برای مبارزه با سن غلات؛ سرپرست جهادکشاورزی تویسرکان با تأکید بر اینکه باید کشاورزان در مبارزه با سن غلات مجددانه عمل کنند، گفت: مبارزه با سن مادر از خسارات های بعدی ناشی از سن پوره جلوگیری می کند.
01/24/1394 - 23:25
پیش بینی برداشت 55هزار تن سیر درهمدان مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی: مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی استان همدان گفت: پیش بینی می شود از دو هزار و 762 هکتار سطح زیر کشت این محصول، 12 هزار تن سیر تر و 43 هزار تن سیر خشک تولید شود.
04/31/1393 - 09:00
پیش بینی برداشت ۶۹ هزار تنی ذرت از مزارع نهاوند مدیر جهاد کشاورزی نهاوند گفت: پیش بینی می شود امسال 69 هزار تن ذرت به وسیله 40 دستگاه کمباین از مزارع نهاوند برداشت شود.
04/16/1393 - 12:16
اشتراک در مزارع