دکه روزنامه و نشریات
وضعیت آب و هوای همدان
آخرین قیمت سکه و طلا

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : سه شنبه 18 آذر 1393 ساعت 09:25   |   کد مطلب: 11478
عضو هیات علمی دانشگاه ملی ملایر
ابراهيم محمدي منش عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه ملی ملایر که از دبیران سابق تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا می باشد در یادداشتی به برسی مرقوم رهبری به همایش مبارزه با فساد پرداخته است.

رهبر انقلاب سالها پيش، در فرماني به روساي سه قوه، خواستار مبارزه با مفاسد اقتصادي شد. اين فرمان چندين سال در قالب شعارهاي دلچسب، مورد توجه مسئولان قرار گرفت و اقداماتي دست و پا شكسته صورت گرفت اما نتيجه قابل قبولي در بر نداشت تا آنكه مقام معظم رهبري پس از شناسايي فساد 3 هزار ميلياردي اعلام كردند اگر به آن فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادي عمل ميشد اين اتفاق امروز در كشور بروز نميكرد. امروز رهبر انقلاب اسلامي در مرقومهاي به همايش ملي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد يكبار ديگر پيام شفاف ضرورت مبارزه با فساد را اعلام كردند و به روساي سه قوه تذكر دادند .

«نفس اهتمام آقايان به امر مبارزه با فساد را تحسين مي كنم، لكن اين سمينار و امثال آن بناست چه معجزه اي بكند؟

مگر وضعيت براي شما مسئولان سه قوه روشن نيست؟ چرا اقدام قاطع و اساسي در امر مبارزه با فساد انجام نمي گيرد؟ ...

توقع من اجراي تصميمات قاطع، عملي و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است ».

جنبش دانشجويي، بعنوان قشر تاثير گذار در انقلاب اسلامي از سالها قبل به مطالبه گري در خصوص عدالت، مبارزه با فساد و ويژه خواري و جلوگيري از تجمل گرايي در مسئولان پرداخته است. چند سالي است اين نقش كمرنگ شده است و شايد بتوان گفت مطالبات عدالتخواهي، مبارزه با فساد و رانت، آقازادگي و تجمل گرايي در مسئولان به كما رفته است. از عوامل كمرنگ شدن خواسته هاي انقلابي دانشجويان و پيگيري نشدن خواسته هاي رهبر انقلاب، برخوردهاي چكشي برخي مسئولان، تهديدها و پرونده سازيها را مي توان نام برد.

افراط و عدم بيان درست مطالبات و بي توجهي به رعايت قوانين قضايي در بيان برخي مصاديق فساد از عوامل درون زاي جنبش دانشجويي براي به كما رفتن به حساب مي آيد. اوج كاهش هشياري كماي جنبش دانشجويي در عرصه مطالبه گري مبارزه با فساد و تشديد تهديد دانشجويان را مي توان به حضور پاليزدار در دانشگاه بوعلي سينا - بيان مطالبي نسنجيده و با ذكر نام برخي افراد از طرف پاليزدار نسبت داد. بيان بي محابا ي پاليزدار در خصوص برخي مطالب مفاسد اقتصادي، نام بردن از افراد بدون ارائه مستندات كافي و خصوصاً عدم رعايت قوانين قضايي در بيان مطالب از يك طرف ضربه مغزي به پيكره دانشجويي براي مبارزه با فساد را تشديد كرد و از سوي ديگر موجب سوء استفاده گسترده دشمنان قسم خورده نظام گرديد . 

مرقومه مقام معظم رهبري حاوي نكاتي بي نظير و گله مندانه از مسئولان خصوصاً روساي سه قوه مي باشد .

 1- معجزه را خرق عادت كه در اختيار انسان نيست معني مي كنند، مقام معظم رهبري در مرقومه، اين كلمه را بكار برده اند كه اين معني از آن استنباط مي شود كه ايشان آنچه تاكنون در مبارزه با مفاسد در كشور انجام شده است را كافي ندانسته و نگاه مسئولان را در انتظار معجزه بودن دانسته اند. در فحواي اين پرسش « اين سمينار و امثال آن بناست چه معجزه اي بكند؟» مسئولان و خصوصاً روساي سه قوه از انتظار براي معجزه منع شده اند. روساي سه قوه به اقدام البته با ويژگيهايي امر شده اند .

 2- مشخص بودن وضعيت فساد در كشور براي روساي سه قوه، از مشخصه هاي ديگر اين مرقومه است . امروز وقت عمل است و اين روساي سه قوه هستند كه اگر بخواهند به مطالبه رهبر انقلاب جامه عمل بپوشانند، بايد علَم اين مبارزه را با اقدام عملي و نه شعار بردارند . 

اينجاست كه بايد گفت با توجه به شرايط تحريم و فشارهاي اقتصادي بر كشور كه عرصه را براي بروز فساد بيش از گذشته فراهم كرده است ، فرصت شعار درباره مبارزه با فساد سپري شده است و اگر اقدام عاجل در اين زمينه صورت نگيرد بايد منتظر عواقب اين سكوت ! باشيم . فسادهاي مكرر و كلان بانكي، فسادهاي ارزي و فسادهاي نفتي گوشه اي از فسادهاي پس از تحريم است كه اين فسادها، در حال تغيير شكل و ساختار نيز مي باشند .

 3- اقدام قاطع و عملي «بدون ملاحظه»، حكايت از عم ق مبارزه و گستردگي آن دارد كه وضعش براي مسئولان روشن شده است. هر اقدام قاطع و عملي كه بخواهد ساختارهاي مخرب و فساد يزا ي همچون رانت، نظام بانكي، مالياتي و اجرايي را اصلاح و برخورد با عوامل فساد زا را در دستور كار قرار دهد قطعاً بايد بدون ملاحظه اين و آن و تهديدهاي منابع قدرت و ثروت صورت گيرد . اگر فشارهاي سياسي و اقتصادي منابع فساد به گونه اي ملاحظه شود كه قدرت عمل را از هر اقدامي بگيرد قطعاً ثمره اي از مبارزه با فساد گرفته نخواهد شد. بايد كمر همت سران سه قوه بسته شود و ضمن اصلاح منافذ فساد در هر قوه به طور جداگانه، اقدام عملي و قاطع براي مبارزه با مفاسد آغاز گردد .

 4- گله و ناراحتي مقام معظم رهبري از عدم اقدام موثر و فراتر از شعار و حرف مسئولان اجرايي از نكات قابل توجه در مرقومه است . ايشان با رعايت همه ملاحظات كشور در قالب سوالاتي، گله و ناراحتي خود را از وضع موجود و اقدامات ناچيز مسئولان اعلام فرمودند و خواستار پيگيري جدي، قاطع و عملي روساي سه قوه شده اند .

امروز جنبش دانشجويي مي تواند خروج خود از كما را جشن بگيرد. شوك مرقومه مقام معظم رهبري به همايش ملي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد به حدي است كه سطح هوشياري دانشجويان به كما رفته را به حد مطلوب خروج از كما رسانده و جريان دانشجويي بايد با اين شوك از كما خارج شود. تمديد حضور در اتاق مراقب هاي ويژه، تجويز داروهاي بعد از كما ، تغذيه مناسب ، جلوگيري از عوامل استرس زا و بررسي آسيب هاي دوران كما بر اعضاي مختلف بدن از جمله عواملي است كه پس از خروج از كما مورد توجه تيم پزشكي قرار مي گيرد. جنبش دانشجويي در دوره جديد پيش رو بايد بتواند با رعايت اصول و قوانين خصوصاً قضايي ( منجر به شكايت منابع قدرت و ثروت خواهد شد ) بدور از افراط و تفريط و بر اساس اصول اسلامي و انقلابي مبارزه با مفاسد را به مطالبه عمومي جامعه تبديل نمايد و با تذكر به مسئولان و ارائه راهكارهاي عملي، فضا را براي پيگيري اين مطالبات فراهم تر نمايد. امروز فرصت مغتنمي بدست آمده است تا توان مسئولان را به جاي شعار دادن، دعوت به مبارزه عملي با فساد نمود و مبارزه با فساد بعنوان اولويت اول مسئولان براي پيشرفت كشور و رفع مشكلات اقتصادي بكار گرفته شود . همچنين اين اقدام قدرت مسئولان را در برخورد بدون ملاحظه با برخي دانه درشت ها را افزايش ميدهد و ميتواند منجر به اجراي قوانين اصلاح نظام اداري و بانكي كشور ( و ساير قوانين مصوب بدون پشتوانه اجرايي ) شود.

ابراهيم محمدي منش

دانشجوي دكتراي فيزيك

انتهای پیام/ع

دیدگاه شما