نمایش 1 - 2 از 2
عضو هیات علمی دانشگاه ملی ملایر عضو هیات علمی دانشگاه ملی ملایر ابراهيم محمدي منش عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه ملی ملایر که از دبیران سابق تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا می باشد در یادداشتی به برسی مرقوم رهبری به همایش مبارزه با فساد پرداخته است.
09/18/1393 - 09:25
یک منبع آگاه در دانشگاه ملی ملایر از تغییر ریاست این دانشگاه خبر داد.
08/29/1393 - 12:15
اشتراک در دانشگاه ملی ملایر