نمایش 1 - 2 از 2
با شوك مرقومه رهبري به همايش مبارزه با فساد ، آيا جنبش دانشجويي از كما خارج مي شود؟ ابراهيم محمدي منش عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه ملی ملایر که از دبیران سابق تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا می باشد در یادداشتی به برسی مرقوم رهبری به همایش مبارزه با فساد پرداخته است.
09/18/1393 - 16:02
عضو هیات علمی دانشگاه ملی ملایر عضو هیات علمی دانشگاه ملی ملایر ابراهيم محمدي منش عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه ملی ملایر که از دبیران سابق تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا می باشد در یادداشتی به برسی مرقوم رهبری به همایش مبارزه با فساد پرداخته است.
09/18/1393 - 09:25
اشتراک در جنبش دانشجویی