وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : شنبه 9 اسفند 1393 ساعت 20:46   |   کد مطلب: 13215
در دانشگاه بوعلی سینای همدان برگزار شد:
همایش امت واحد اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی
وحدت امت اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی در جهان است این پیامی مشترک در نشستی بود که امروز از نمایندگان اهل تسنن وتشیع به سراسر گیتی مخابره شد.

به گزارش نافع،نمایندگان اهل تشیع وتسنن امروز در نشستی دوستانه در محل سالن اجتماعات شهید چمران دانشگاه بوعلی سینای همدان پیام مشترکی برای دشمنان قسم خورده اسلام مخابره کردند.

وآن اینکه امت اسلام با وحدت وهمدلی توطئه های مزورانه آنهارا نقش بر آب خواهند کرد .

آنها در این پیام مشترک خاطر نشان کردند تشیع افراطی وتسنن افراطی هر دو از  پولهای کثیف پیر استعمارگر پیرواستکبار جهانی ارتزاق می کنند .

پیام این نشست همدلی وحدت وبرادری بود که با این وحدت رویه تمام نقشه های دشمنان قسم خورده نقش بر آب خواهد شد.واسلام به عنوان دین رحمت بر سراسر گیتی چتر خود را خواهد گستراند.

آری امروز جهان شاهد حمله های دد منشانه دشمنان دین وانسانیت است که با اجرای یک سناریوی هماهنگ شده در پشت اتاقکهای بسته  وبا تزریق دلار های کثیف ونیت شوم در پانتومیم گروهکی بنام داعش تجلی یافته .

حال وقت آن رسیده است که مسلمانان جهان ید واحده ای باشند در مقابل استکبار وایادی حلقه بگوش آن تا از بروز فجایع انسانی وجنگهای نابرابر که حاصل دست اندازی قدرتهای پوشالی است جلوگیری شود.

 

 

 

همایش امت واحد اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی
همایش امت واحد اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی
همایش امت واحد اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی
همایش امت واحد اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی
همایش امت واحد اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی
همایش امت واحد اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی
همایش امت واحد اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی
همایش امت واحد اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی
همایش امت واحد اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامیهمایش امت واحد اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی
همایش امت واحد اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی
همایش امت واحد اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی
همایش امت واحد اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی
همایش امت واحد اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی
همایش امت واحد اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی
همایش امت واحد اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی
همایش امت واحد اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی
همایش امت واحد اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی
همایش امت واحد اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی
همایش امت واحد اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی
همایش امت واحد اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی
همایش امت واحد اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی
همایش امت واحد اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی
همایش امت واحد اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی
همایش امت واحد اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی
همایش امت واحد اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی

دیدگاه شما