نمایش 1 - 3 از 3
ابو علی سینا حکیم، فیلسوف، طبیب و دانشمند بزرگ ایرانی: ابو علی سینا حکیم، فیلسوف، طبیب و دانشمند بزرگ ایرانی که در جهان غرب به نام(Avicenna) و با لقب "امیر پزشکان" شناخته شده است
01/02/1398 - 13:44
رييس كميسيون اقتصاد، سرمايه گذاري و گردشگري شوراي اسلامي همدان: رييس كميسيون اقتصاد ، سرمايه گذاري و گردشگري شوراي اسلامي شهر همدان بر رونق صنعت گردشگري با رويكرد فرهنگي تأکید کرد.
08/03/1393 - 15:47
 استفاده از ظرفيت گردشگري غار عليصدر براي فعاليت‌هاي فرهنگي احسان قنبري تأكيد كرد: فرماندار کبودراهنگ گفت: غار عليصدر به دليل ظرفيت‌هاي موجود در آن پايگاه خوبي براي انجام فعاليت‌هاي فرهنگي و تبليغي است.
06/20/1393 - 08:51
اشتراک در گردشگري