نمایش 1 - 4 از 4
حضور اعضاي بسيج دانشجويي در عرصه هاي مختلف در كنار مسئولان نظام براي حل مسائل و تحقق اهداف عاليه دين و منويات مقام معظم رهبري به جديت در دانشگاه پیام نور همدان پيگيري مي شود.
03/19/1398 - 08:23
جشن روز دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی همدان اما با طعم مطالبه گری و شفافیت در دانشگاه برگزار شد.
09/18/1397 - 11:21
بسیج جانشین سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور: جانشین سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور گفت: 48 درصد دانش‌آموزان کشور عضو بسیج دانش‌آموزی هستند که در 105 هزار دفتر بسیج در سطح کشور فعالیت می کنند.
05/12/1394 - 22:37
مردم نباید از مطالبه گری خود نسبت به فتنه گران کوتاه بیایند دبیر شورای اصولگرایان استان همدان در گفتگو با نافع: دبیر شورای اصولگرایان استان همدان گفت: نسبت به خائنان و کسانی که فریب خورده اند نباید تحفیف قائل شد و مردم نباید از مطالبه گری خود نسبت به فتنه گران کوتاه بیایند.
10/10/1393 - 12:30
اشتراک در مطالبه گری