نمایش 1 - 3 از 3
بانوی محجبه همدانی مدال طلای تیراندازی دانشجویان جهان را به خود اختصاص داد جام بزرگ گفت: از عملکردم بسیار راضی هستم، چرا که هم توانستم مقابل بهترین‌های دنیا موفق شوم و به مدال طلا برسم و هم رکورد ایران را که متعلق به خودم بود به میزان ۳/۳ امتیاز ارتقا دهم.
04/16/1394 - 22:21
کشتی ما پشتوانه خوبی ندارد/نیازمند حمایت و کمک است قهرمان کشتی آسیا: قهرمان کشتی ازاد بازی های آسیایی کره جنوبی گفت:ما زحمات خود را برای کسب مدال در بازی های آسیایی کشیدم، حال نوبت مسوولان است که از ما حمایت کنند.
07/12/1393 - 23:25
http://www7.hamedan.irna.ir/fa/News/81301142/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%87%D8%A7/%D9%81%D9%82%D8%B7_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%81%DA%A9%D8%B1_%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D9%85 شناگر معلول همدانی: عضو تیم ملی شنای جانبازان و معلولان کشورمان در بازی‌های پاراآسیایی گفت: فقط به کسب مدال طلای این دوره از مسابقات فکر می کنم و می خواهد چندین مدال را برای کشورم به ارمغان بیاورم.
06/15/1393 - 10:44
اشتراک در مدال طلا