نمایش 1 - 2 از 2
گزارش رسانه های پاکستان حاکیست یک پلیس نگهبان زندان در شهر 'گوجرات' دیروز جمعه، گردن یکی از زندانیان را با ادعای بیان مطالب کفر آمیز با تبر زد.
08/17/1393 - 13:48
امام جمعه اهل سنت کرمانشاه گفت:آمریکا و اسرائیل با لباس دین قصد نفوذ بر ایمان و عقیده مسلمانان را دارند.
04/18/1393 - 11:21
اشتراک در عقیده