نمایش 21 - 30 از 57
یادش به خیر اون وَختا 10 (کمیک استریپ) قسمت دهم - تجمل گرایی آغاز زندگی مشترک ما قصد داریم سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به بررسی ابعاد دیگری در موضوع خواستگاری و ازدواج جوانان می پردازیم.
02/15/1394 - 11:58
یادش به خیر اون وَختا 9 (کمیک استریپ) قسمت نهم - مجالس عروسی ما قصد داریم سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به بررسی ابعاد دیگری در موضوع خواستگاری و ازدواج جوانان می پردازیم.
02/14/1394 - 11:54
یادش به خیر اون وَختا 8 (کمیک استریپ) قسمت هشتم - خواستگاری ما قصد داریم سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به بررسی ابعاد دیگری در موضوع خواستگاری و ازدواج جوانان می پردازیم.
02/13/1394 - 11:50
یادش به خیر اون وَختا 7 (کمیک استریپ) قسمت هفتم- ازدواج جوانان ماقصد داریم سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به موضوع خواستگاری و ازدواج جوانان می پردازیم.
02/12/1394 - 11:44
یادش به خیر اون وَختا 6 (کمیک استریپ) قسمت ششم- وضعیت تعلیم و تربیت ما قصد داریم سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به موضوع وضعیت تعلیم و تربیت می پردازیم.
02/11/1394 - 11:39
یادش به خیر اون وَختا 5 (کمیک استریپ) قسمت پنجم - اخلاق ورزشی و قهرمانی ما قصد داریم سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به موضوع اخلاق ورزشی و قهرمانی می پردازیم.
02/10/1394 - 11:27
یادش به خیر اون وختا 4- کمیک استریپ قسمت چهارم- همسایه داری ما قصد داریم سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به موضوع همسایه و فرهنگ همسایه داری خواهیم پرداخت
02/09/1394 - 11:23
یادش به خیر اون وَختا 3 (کمیک استریپ) قسمت سوم - فرهنگ دیروز و امروز ما قصد داریم سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به موضوع فرهنگ دیروز و امروز می پردازیم.
02/08/1394 - 11:15
	افتتاح خانه بهداشت روستای شأن آباد تویسرکان با اعتبار 110 میلیون تومانی به مناسبت هفته سلامت صورت گرفت؛ مدير شبکه بهداشت و درمان تويسرکان از افتتاح خانه بهداشت روستای شأن آباد تویسرکان با اعتباری بالغ بر 110 میلیون تومان خبر داد.
02/08/1394 - 09:20
قسمت دوم: کسب و کار سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به موضوع کسب و کار می پردازیم.
02/07/1394 - 11:09

صفحه‌ها

اشتراک در سبک زندگی