نمایش 1 - 5 از 5
مربی دانشکده مامایی : یک مربی مامایی اظهار داشت : در گذشته قابله شکم مادر را با روغن بادام چرب می کرد وبرای زیاد شدن درد وی از جوشانده گل بومادران استفاده می کرد . اما قابله ها فقط توانایی کنترل زایمانهایی را داشتند که هیچ گونه عوارضی آن را تهدید نمی کرد و در صوورت بروز عوارض مادر جان خود را از دست میداد.
10/22/1395 - 21:55
با زایمان طبیعی شاهد کاهش مرگ و میر فرزندان و مادران خواهیم بود مشاور امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی همدان: مشاور امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت:با تشویق مادران به زایمان طبیعی می‌توان شاهد کاهش مرگ و میر فرزندان و مادران بود.
01/28/1394 - 16:37
نمایش ضد فرهنگی "صحنه زایمان" در یک تئاتر! +تصاویر تئاتر «ماجرای به شوی رفتن بانوگشسب دختر رستم دستان» نوشته «اردشیر صالح پور» و به کارگردانی «مریم معترف» در حالی در تماشاخانه سنگلج برگزار شد که با افتضاحات زیادی همراه بود.
10/11/1393 - 21:43
زایمان پنهانی یک دختر 14 ساله در حمام!! (+عکس) یک دختر نوجوان که باردار بوده و حاملگیش را از همه پنهان کرده بود به صورت مخفیانه و در شرایطی سخت در حمام خانه زایمان کرد. به گزارش ایران ناز این خبر در حالی جنجالی شد که وی نوزاد خود را که یک پسر بود خفه کرده و در یک جعبه کفش پنهان کرد.
08/03/1393 - 12:45
 کاهش 10درصدی زايمان به صورت سزارين درکشور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان از کاهش 10درصدی زايمان كشور به صورت سزارين با اجراي برنامه زايمان طبيعي رايگان خبرداد.
05/04/1393 - 18:15
اشتراک در زایمان