نمایش 1 - 2 از 2
تورم، خشکسالی و کم‌آبی همدان را از پای درآورد! استان همدان در بحث تورم، مشکلات مضاعفی دارد و خشکسالی نیز به آن اضافه شده است.
08/06/1393 - 10:35
ایست! شعارهای انتخاباتی فراموش نشود/ تورم را جیب مردم تعیین می‌کند نه آمار بانک مرکزی! ادعای خروج از رکود و تک رقمی شدن نرخ بیکاری باید به وسیله کارشناسان بررسی شود.
07/24/1393 - 10:09
اشتراک در تورم