نمایش 1 - 7 از 7
امام جمعه تویسرکان: امام جمعه تویسرکان گفت: حضور رهبری و تدبیر ایشان در تمامی سخنرانی هایشان در سال 88 در تبیین نقشه های شوم همچون همیشه غبار فتنه را از کشور پاک و مسیر را روشن کرد.
03/28/1398 - 19:19
امام جمعه تویسرکان: امام جمعه تویسرکان با تأکید بر اینکه پذیرش منطق مقاومت نجات بخش جامعه بشری است، دنیا مشاهده کرده که هزینه سازش و تسلیم بسیار بسیار بالاتر از هزینه مقاومت است، چرا که هر قدم که ملتی به عقب رود، دشمن خواسته های دیگر و نامبارک خود را بیشتر و بیشتر تحمیل می کند.
03/15/1398 - 14:56
امام‌جمعه تویسرکان گفت: حماقتهای پی‌درپی ترامپ و دولتمردان آمریکا عاقبت به افول و فروپاشی آمریکا تمام می‌شود.
01/23/1398 - 09:21
	صرف جویی از مصادیق پیشه گرفتن تقوای الهی است خطیب نماز عید فطر تویسرکان: خطیب نماز عید فطر تویسرکان با اشاره به بحران کم آبی در کشور و به ویژه در تویسرکان، گفت: صرفه جویی از آموزه های دینی ما و از مصادیق پیشه گرفتن تقوای الهی است.
04/27/1394 - 15:17
مردم روزه دار تویسرکانی در شب های قدر با شب زنده داری و قرائت دعاهای مخصوص این شب ها، در سوگ امام اول شیعیان رخت عزا بر تن کردند و اشک ماتم ریختند.
04/17/1394 - 11:39
تذکرکتبی نماینده مجلس به وزیرنفت، از شیب تند افزایش قیمت گاز جلوگیری کنید مفتح در تذکر کتبی به وزیر نفت خواستار توجه جدی آن مقام مسئول به تذکر دلسوزان نظام از جمله امام جمعه تویسرکان مبنی بر جلوگیری از شیب تند افزایش قیمت گاز مصرفی خانوارها شد.
02/09/1394 - 10:31
هیچ تضمینی برای وفای به عهد غربی ها نیست/ دولتمردان نباید اینقدر ذوق زده عمل کنند امام جمعه تویسرکان: امام جمعه تویسرکان با اشاره به اینکه هیچ تضمینی برای وفای به عهد غربی ها نیست، تأکید کرد: دولتمردان نباید اینقدر ذوق زده باشند و موضوع تحریم را موضع ضف خود نشان دهند، چرا که اگر مقتدرانه برخورد شود فرصت عهد شکنی غرب کمتر می شود.
01/15/1394 - 10:57
اشتراک در امام جمعه تویسرکان