وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : سه شنبه 4 آذر 1393 ساعت 16:30   |   کد مطلب: 11194
	بسیجی خستگی را خسته کرده /درونیات خود وارسته کرده
این شعر سروده ی یکی از بسیجیان شهرستان رزن است که در ادامه می آید:البته مصرع اولش از شعر معروفی است که غالب ما آن را شنیده ایم.

بسیجی دیده ی بیدار عشق است»/  بسیجی شمع محفل دار عشق است

ولایت در دلش خورشید تابان/ چراغ راه او در باد و باران

از آنجا که نگاهش بر امیر است/در ایام غبارآلود بصیر است

بنای فکر او اسلام باشد/قیامش لِلَه و مادام باشد

ز تقوا قلب او آرام باشد/ چرا که با علی همگام باشد

بدون خصلت پرهیزگاری/نمی ارزد بسیجی یک ریالی

بسیجی خستگی را خسته کرده /درونیات خود وارسته کرده

شب و روزش به فکر انقلاب است / دمی آسودگی بر او عذاب است

به حُسن خلق باشد شهره ی عام/ ادب را در مرامش کرده اتمام

اگر تصمیمی در دستور کار است /به عقلانیت او استوار است

تمام فعل هایش با دلیل است / از این رو دشمنش هر آن ذلیل است

نماز اول وقت بسیجی/ عیار اعتقاد هر بسیجی

به وضع زندگانی ساده گیر است/به فکر حال و روز آن فقیر است

فراری است و بیزار از تجمل/ اگر چه عده ای گویند اُمُل

چو در میدان جنگ نرم بوده/ مطالعه به خود واجب نموده

شیاطین جهان بیدار باشند/ جهانخواران دون هشیار باشند

اگر سیدعلی امری نماید/بسیجی در صف اول بیاید

پیاپی می خورد سیلی پُرجان/جهان کفر و آن کَلب نگهبان

برچسب‌ها: 

دیدگاه شما