نمایش 1 - 10 از 75
از طرف دوستان رزمنده خبر رسید که دوتن از برادرانم بنام های مهدی وحمیددر عملیات رمضان شهید شده اند
08/16/1396 - 08:41
در ایام منتهی به راهپیمایی بزرگ اربعین خداوند متعالی این لیاقت را نصیبم کرد که همراه جمع کثیری از پیشکسوتان ورزمندگان دفاع مقدسدر این اجتماع بزرگ حاضر باشم
08/15/1396 - 08:36
محمودی ول کن ماجرا نبود،چون استخبارتی بود می خواست هر طورشده از اسراء یک نقطه ضعفی برای زدن وشکنجه داشته باشد
07/27/1396 - 08:47
اولین سال اسارت رادر اردوگاه عنبر واقع در بیابانهای شهر ارمادی عراق که مثل قفس در وسط بیابان برپا شده بود را داشتیم سپری می کردیم
07/26/1396 - 08:47
زندگی جمعی وآنهم در اسارت با فرهنگ های مختلف وقوام گوناگون سختی خودش را داشت
07/25/1396 - 08:32
اردوگاه عنبر دوران اسارت را می گذراندیم شرایط برای بچه ها از طرف سربازان عراقی روز به روزسخت ترمی شد،
07/24/1396 - 06:21
هشت آذر سال۱۳۶۱برای هرکسی که در اردوگاهای عراق اسیر دژخیمان بعثی بوده ،خاطره دارد از جمله کسانی که به طور ویژه در اردوگاه موصل۲(موصل بزرگه)بوده اند هیچ موقع از اذهان آنهاروزهای اول تا هشت آذر ،وقبل وبعد از آن فراموش نمی شود
07/23/1396 - 06:21
باهمه سختی ها وکمبود ها بچه های اسیر در چنگال دژخیمان حزب بعث مصمم به بالا بردن توان جسمی و روحی وآمادگی رزمی بودند حتی در اسارت، از جمله آن ورزش های رزمی بود که جهت تمرین احتیاج به فضای مناسب ودور از چشم ماموران اردوگاها بودچون این نوع ورزش از دید آنها حکم اسلحه داشت که در دستان ما قرار می گرفت
07/22/1396 - 06:21
اوائل اسارت ورزش کردن در اردوگاهای عراق بصورت نامنطم از طرف بچه ها انجام می گرفت وبیشتر ورزش های چند نفره در فضای باز با یکی دوتا توپ پاره وکهنه،انجام می شد
07/21/1396 - 16:21
«اردوگاه موصل یک،دو،سه،وچهار» اردوگاه‌موصل یک واقع در بیست کیلومتری شهر موصل در شمال کشور عراق قرار دارد وبین جاده ای است که شرق وغرب عراق را که دوشهر مهم واستراتژیک موصل واربیل هست را بهم پیوند می دهد
07/21/1396 - 16:16

صفحه‌ها

اشتراک در خاطرات