وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : سه شنبه 7 بهمن 1393 ساعت 09:29   |   کد مطلب: 12426

پیست اسکی تاریک دره یکی از جاذبه های توریستی و تفریحی استان همدان این روزها تفرجگاه زمستانی اسکی بازانی است که ساعاتی را به این ورزش مهیج می پردازند.

 

انتهای پیام/ع

پیست تاریک دره؛ تفرجگاه زمستانی اسکی بازانی همدانی...
پیست تاریک دره؛ تفرجگاه زمستانی اسکی بازانی همدانی...
پیست تاریک دره؛ تفرجگاه زمستانی اسکی بازانی همدانی...
پیست تاریک دره؛ تفرجگاه زمستانی اسکی بازانی همدانی...
پیست تاریک دره؛ تفرجگاه زمستانی اسکی بازانی همدانی...
پیست تاریک دره؛ تفرجگاه زمستانی اسکی بازانی همدانی...
پیست تاریک دره؛ تفرجگاه زمستانی اسکی بازانی همدانی...
پیست تاریک دره؛ تفرجگاه زمستانی اسکی بازانی همدانی...
پیست تاریک دره؛ تفرجگاه زمستانی اسکی بازانی همدانی...
پیست تاریک دره؛ تفرجگاه زمستانی اسکی بازانی همدانی...
پیست تاریک دره؛ تفرجگاه زمستانی اسکی بازانی همدانی...
پیست تاریک دره؛ تفرجگاه زمستانی اسکی بازانی همدانی...
پیست تاریک دره؛ تفرجگاه زمستانی اسکی بازانی همدانی...
پیست تاریک دره؛ تفرجگاه زمستانی اسکی بازانی همدانی...
پیست تاریک دره؛ تفرجگاه زمستانی اسکی بازانی همدانی...
پیست تاریک دره؛ تفرجگاه زمستانی اسکی بازانی همدانی...
پیست تاریک دره؛ تفرجگاه زمستانی اسکی بازانی همدانی...
پیست تاریک دره؛ تفرجگاه زمستانی اسکی بازانی همدانی...

دیدگاه شما