نمایش 1 - 5 از 5
آینده خوبم آرزوست؛ این روزها همه مشغول خرید هستند و بچه ها و کودکان نیز همراه خانواده های خود دنبال بهترین لباس و شیک ترین کفش ها هستند عده ایاز کودکان هستند که از آرزوهای خود گذشته تا آروزهای خانواده خود را بر آورده کنند.
12/27/1396 - 09:33
تراژدی ای به نام کودکان کار کودکان کار با توجه به شرایط خاصی که دارا هستند، از لحاظ سنی، خانوادگی و حمایتی در معرض انحرافات اجتماعی و آسیب های خاص هستند که در صورت عدم مداخله در این وضع، ضرر آن را تمامی افراد جامعه متحمل خواهند شد.
11/19/1396 - 09:51
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان خبر داد: معاون امور اجتماعی استان همدان از شناسایی ۴۷ کودک کار در سال جاری خبر داد.
12/02/1395 - 21:46
رئیس سازمان بهزیستی کشور: رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: بالای 70 درصد کودکان کار در ایران، اتباع خارجی هستند که با قوه قضائیه هماهنگی می‌کنیم تا به لحاظ قانونی و حقوقی شرایطی فراهم شود که جمع‌آوری شوند.
11/07/1395 - 23:27
پورمختار تاکید کرد: عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس از تلاش کمیسیون متبوع خود برای تعیین تکلیف سریع‌تر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان خبر داد وگفت: مجلس در لایحه برنامه ششم نیز اقداماتی درجهت ساماندهی کودکان کار با محوریت وزارت رفاه انجام داده است.
09/29/1395 - 08:28
اشتراک در کودکان کار