نمایش 1 - 1 از 1
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ما آمارهای جامع و مطمئنی نداریم دولت تورم را کنترل کرده ولی رکود را نتوانسته کنترل بکند، وجود رکود حاکم بر جامعه بر افزایش آمارهای بیکاری تأثیر گذار بوده است.
10/13/1395 - 00:19
اشتراک در کنترل رکود