نمایش 1 - 1 از 1
	مهمترین سنگر امروز برای تربیت جامعه وخانواده‌ها کتاب می باشد معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ملایر؛ معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ملایر گفت:مهمترین سنگر امروز برای تربیت جامعه، خانواده‌ها و فرزندشان کتاب می باشد و امروزه کتاب می تواند سنگر نفوذ ناپذیر جامعه باشد.
08/06/1393 - 15:08
اشتراک در کتابخانه، کتاب