نمایش 1 - 3 از 3
همدان در آستانه خشکسالی: مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان اظهار داشت: در سال جاری 76درصد میزان آب ورودی به سد اکباتان کاهش پیدا کرده است در حالیکه در قسمت مصرف اب نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش مصرف داشته ایم .
10/21/1396 - 12:51
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان با اشاره به پاییز خشک و بدون بارش سال جاری گفت: بارش های سال آبی ۹۶-۹۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۸ درصد کاهش داشته است و افزایش مصرف آب شرب موجب کاهش ۷۸درصدی ذخیره سد اکباتان شده است.
10/07/1396 - 07:33
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت: با توجه به کاهش بارش های سال آبی جاری، حجم مخزن سد اکباتان به پنج میلیون و ۲۰۰هزار متر مکعب رسیده است.
11/28/1393 - 12:08
اشتراک در کاهش بارش