نمایش 1 - 2 از 2
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان گفت: پروژه‌های در دست اقدام علوم پزشکی همدان تا سه ماه آینده افتتاح می‌شوند.
06/25/1400 - 23:52
اجرا نشدن مصوبات دولت قبل، چالش بزرگ پروژه های تویسرکان نماینده مردم تویسرکان در مجلس: نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی اجرا نشدن مصوبات دور سوم و چهارم سفر هیئت دولت قبلی در تویسرکان را بخشی از عدم توسعه و پیشرفت این شهرستان عنوان کرد.
08/21/1393 - 13:47
اشتراک در پروژه ها