نمایش 1 - 1 از 1
سرپرست شهرداری شهر اسدآباد خبر داد: سرپرست شهرداری شهر اسدآباد با اشاره به سرویس بهداشتی پارک شهید رجایی این شهر به عنوان یکی از مطالبات به حق مردم، گفت: ساخت این سرویس همراه با ده چشمه، بوفه و نمازخانه خواهد بود که در حال بررسی مکانی دیگر برای ایجاد آن هستیم.
07/24/1402 - 13:00
اشتراک در پارک شهید رجایی شهر اسدآباد