نمایش 1 - 1 از 1
زنان تلنگری بر حقوق زنان در وصیت نامه امام راحل(ره): امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در وصیت نامه سیاسی عبادی خود بر حقوق زنان در جامعه تأکید فراوانی کرده اند و از آنها می خواهند در سرنوشت خود دخالت داشته باشند.
03/06/1394 - 13:45
اشتراک در وصیت نامه، زنان