نمایش 1 - 1 از 1
جلودارزاده: نماینده مردم تهران در مجلس گفت: طبق شنیده‌ها در کابینه دوازدهم زنان حضور نخواهند داشت.
04/24/1396 - 09:29
اشتراک در ورزیر