نمایش 1 - 2 از 2
ورزش های همگانی با حضور فعال زنان عملی می شود رئیس اداره ورزش و جوانان کبودراهنگ: رئیس اداره ورزش و جوانان کبودراهنگ تحقق عملی ورزش های همگانی را با حضور فعال زنان جامعه دانست و گفت: تحقق فرهنگ ورزش کردن در بین بانوان و دختران جامعه، شادابی و پرنشاطی جامعه را در پی خواهد داشت.
02/13/1394 - 12:01
۲۲ ایستگاه ورزش صبحگاهی بانوان در همدان فعال است نایب رئیس ورزش های همگانی استان همدان نایب رئیس بانوان هیئت ورزش های همگانی استان همدان گفت: ۲۲ ایستگاه ورزش صبحگاهی در همدان وجود دارد که بانوان همدانی از ساعت هفت تا هشت صبح در این ایستگاه ها فعالیت می کنند.
11/07/1393 - 10:25
اشتراک در ورزش بانوان