نمایش 1 - 1 از 1
امام جمعه همدان: امام جمعه همدان گفت: حکومت‌های پوشالی عربی آنقدر ذلیل و ضعیف هستند که در برابر اسرائیل باج می‌دهند.
08/18/1397 - 14:47
اشتراک در نماز جعه ، طه‌محمدی ، حکومت های پوشالی عربی آنقدر ذلیل و ضعیف هستند که در برابر اسرائیل باج می دهند