نمایش 1 - 1 از 1
دولت برنامه کارآمدی برای حل مشکل بیکاری ارائه دهد نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس در ادامه با بیان اینکه بیکاری مهمترین مشکل کشور است، ابراز داشت: متأسفانه در این رابطه، شاهد ارائه برنامه کارآمدی از سوی دولت برای حل این مسئله نیستیم.
09/13/1393 - 16:50
اشتراک در ناکارآمدی