نمایش 1 - 1 از 1
نماینده شهرستان رزن در مجلس نماینده شهرستان رزن در مجلس مطرح کرد؛ نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ما با بیان اینکه بزرگترین مشکل دولت حجم گسترده و ناکارآمدی ساختارهای اداری است گفت:در واقع حجم دولت به قدری وسیع است که موجب شده است تا کارایی مجموعه دولت بسیار پایین بیاید.
04/29/1396 - 13:29
اشتراک در نافع،وزیر،کابینه،دولت،صبح رزن،لطفی