نمایش 1 - 3 از 3
مهمترین چالش مذاکرات عدم تدبیر برای مدیریت اقتصاد در داخل است خطیب نماز جمعه شهر قهاوند بیان کرد: امام جمعه شهر قهاوند گفت: مهمترین چالش مذاکرات عدم تدبیر برای مدیریت اقتصاد در داخل و برخورد فرمایشی با رهنمودهای رهبری معظم می باشد.
03/23/1394 - 12:56
اقتصاد مقاومتی باید سخن رایج مردم و مسئولان شود/ بسیج به تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش برد فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان: اهداف مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی هنوز در استان همدان تحقق نیافته است.
11/28/1393 - 12:28
گفتمان سازی نبض توسعه اقتصاد مقاومتی است یک پژوهشگر همدانی: گفتمان سازی نبض توسعه اقتصاد مقاومتی در کشور است که بی توجهی به آن می تواند اثرات زیان بخشی برای جامعه ما داشته باشد.
11/23/1393 - 11:38
اشتراک در مقاومتی