نمایش 1 - 1 از 1
اصلاح حکومت شاید بسیار پیشتر از انقلاب، در ذهن نخبگان و علما و حتی مردم عامی کوچه و بازار موج می‌زد اما فکر تغییر ساختار موضوعی نبود که هرکس در هر برهه از زمان جور و ستم شاهنشاهی به آن اندیشیده باشد
11/22/1396 - 09:12
اشتراک در مسئولیت