نمایش 1 - 1 از 1
اخشابی عنوان کرد: وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی را انسانی عالم و فرهیخته و مشرف بر عالم فرهنگ و هنر می‌دانم اما ایشان در زمان کوتاهی که در اختیار دارند باید به دنبال یافتن راهکارهای زودبازده و اعمال آنها برای درمان وضعیت نا‌بسامان هنر باشد.
08/21/1395 - 00:01
اشتراک در مجیداقشابی