نمایش 1 - 3 از 3
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 97 را در حال حاضر "مثنوی شتر، گاو، پلنگ" عنوان کرد و گفت: متأسفانه علیرغم اینکه به‌نظر می‌رسید لایحه بودجه 97 بودجه‌ای برمبنای شفافیت و بر اساس عملکرد خواهد بود اما در عمل چنین نشد.
12/02/1396 - 09:02
نماینده مجلس شورای اسلامی: نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم بررسی منابع درآمدی و شرایط هزینه کردهای بودجه گفت: لایحه بودجه 97 هنوز در پیچ و خم بررسی مجلسی‌هاست چراکه هنوز محل هزینه‌ها و دیگر جزئیات، جای کار و بررسی دارد و مجلس هنوز وقت دارد که بازهم در اصلاح این لایحه گام بردارد.
11/19/1396 - 07:57
لایحه انتخاب شهردار توسط مردم غیرکارشناسی است نماینده استان همدان در شورای عالی استانها: نماینده استان همدان در شورای عالی استانها لایحه دولت و طرح مجلس پیرامون نحوه انتخاب شهردار را غیرکارشناسی دانست.
07/28/1393 - 09:41
اشتراک در لایحه