نمایش 1 - 1 از 1
لایحه انتخاب شهردار توسط مردم غیرکارشناسی است نماینده استان همدان در شورای عالی استانها: نماینده استان همدان در شورای عالی استانها لایحه دولت و طرح مجلس پیرامون نحوه انتخاب شهردار را غیرکارشناسی دانست.
07/28/1393 - 09:41
اشتراک در لایحه