نمایش 1 - 1 از 1
دشمن پی فتنه های پنهان باشد/خامی ننما که دشمن این سان باشد سروده شاعر جوان همدانی در خطاب به مسئولین: شاعر جوان همدانی در خطاب به مسئولین در خصوص لفاظی های ضد ایرانی دولاند ترامپ در کشور فرانسه و حیله گری های دشمنان علیه نظام،شعری سروده است.
04/24/1396 - 09:19
اشتراک در لامع همدانی