نمایش 1 - 3 از 3
رئیس میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری لاله‌جین گفت: چیزی به عنوان سفال چینی در لاله‌جین نداریم و اگر هم هست سرامیک چینی است كه البته آن هم مربوط به واردات دو سال گذشته است.
03/22/1398 - 07:44
فرمانده انتظامي شهرستان "بهار" همدان از دستگيري سارقي خبر داد که از صندوق صدقات سرقت مي کرد.
06/08/1394 - 17:43
ضایعات سفال نایب رئیس شورای شهر لالجین نیز در این رابطه، گفت: ضایعات سفال، لالجین را در برگرفته است و رودخانه “قوریچای” از ضایعات سفال پر شده است .
04/15/1393 - 09:49
اشتراک در لالجین