نمایش 1 - 1 از 1
اینجا نه از فیش‌های نجومی خبری است نه از حقوق شهروندی اینجا منطقه پای قلعه در قدیمی‌ترین نقطه شهرستان نهاوند است که وضعیت منازل و افرادی که در آن زندگی می‌کنند بیانگر فقر و وضع بد معیشتی مردم این منطقه است.
10/13/1395 - 12:59
اشتراک در فقرای نهاوند