نمایش 1 - 2 از 2
اهمیت استکبارستیزی در استان همدان را در این گزارش بخوانید حمايت مسئولين از برنامه های استکبار ستیزی به گرايش سیاسی و ميزان علاقه به صندلی‌هایشان بستگی دارد، اگر چنانچه گرايش سياسی خاصی بر آن‌ها حاکم نباشد غالباً به حمايت اين فعالیت‌ها تمايل دارند.
06/29/1396 - 01:16
در گفت و گوی صریح و صمیمی با مدیرکل ارشاد استان همدان مطرح شد: برای بررسی حوزه فرهنگ و هنر در استان همدان گفت و گویی صریح و صمیمی با مدیرکل این اداره فرهنگ و ارشاد استان همدان انجام دادیم.
04/20/1396 - 08:18
اشتراک در فاضل عبادی