نمایش 1 - 1 از 1
در گفت و گوی صریح و صمیمی با مدیرکل ارشاد استان همدان مطرح شد: برای بررسی حوزه فرهنگ و هنر در استان همدان گفت و گویی صریح و صمیمی با مدیرکل این اداره فرهنگ و ارشاد استان همدان انجام دادیم.
04/20/1396 - 08:18
اشتراک در فاضل عبادی