نمایش 1 - 1 از 1
 تربیت غیرمستقیم موجب هدایت زندانیان می‌شود امام جمعه موقت همدان: مردم را با غیر زبان خود دعوت به حق کنید چرا که تربیت غیرمستقیم، اثرات فراوانی داشته و موجب هدایت انسان‌ها می‌شود.
09/16/1393 - 12:29
اشتراک در غیر مستقیم