نمایش 1 - 2 از 2
پررژه تقاطع غیر هم سطح بعثت همدان مراحل پایانی را می گذراند مدیر منطقه یک شهرداری همدان گفت: تقاطع غیرهمسطح بعثت همدان تا کنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است
05/05/1394 - 09:30
تقاطع هاي غير همسطح شهيد قهاري و بعثت پيامبر اعظم(ص) از پيشرفت خوبي برخوردار است رييس كميسيون فني ، عمراني و شهرسازي شوراي شهر همدان: رئیس كميسيون فني ، عمراني و شهرسازي شورای شهر همدان گفت: كار و اجراي پروژه در محيط هاي شهري شرايط خاص خود را داشته و بسيار سخت بوده كه عملكرد شهرداري در اجراي پروژه ها قابل توجه است.
01/23/1394 - 10:11
اشتراک در غیرهمسطح