نمایش 1 - 1 از 1
رئیس شورای شهر همدان: رئیس شورای شهر همدان با بیان اینکه طی سال‌های گذشته جایگاه و منزلت شوراها در استان همدان تضعیف شده است، گفت: دستگاه‌های اجرایی از اختیارات و اجرای مصوبات شورا، تمکین نمی‌کنند.
07/18/1397 - 11:22
اشتراک در شورای شهر ، همدان ، گردان ، جایگاه و منزلت شوراها تضعیف شده است ، دستگاه‌های اجرایی از اختیارات و اجرای مصوبات شورا، تمکین نمی‌کنند