نمایش 1 - 1 از 1
خبرهای داغ شورای شهر همدان مرخصی یک‌ماهه مولوی مسئولیت‌های سخنگویی و مرکز مطالعات را به رئیس و نایب رئیس شورا تحمیل کرد.
07/18/1397 - 11:11
اشتراک در شورای شهر ، مرخصی مولوی ، گردان ، بادامی‌نجات