نمایش 1 - 3 از 3
مائویی، زیباترین جزیره جهان مردم بومی هاوایی نام این جزیره را به افتخار افسانه ای به نام هاوائیولی نامگذاری کردند که به نظر می رسد از ملوانان پلینزی بوده و برای اولین بار جزایر هاوایی را کشفت کرده است.
09/19/1393 - 10:56
جاده زیبای ایروهازاکا در کشور ژاپن جاده زیبای ایروهازاکا در کشور ژاپن؛
09/10/1393 - 08:52
زیباترین سمفونی عالم در هق هق لالایی ها ثبت شد معصومیت اولین چیزی است که در چهره آنها می توان دید، اشک چشمانشان حرفها برای گفتن دارد، اینجا لالایی، گریه و هق هق همه با هم زیباترین سمفونی عالم را خلق می کنند...
08/10/1393 - 11:38
اشتراک در زیباترین