نمایش 1 - 5 از 5
مدیرکیمته امداد ملایر؛ مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ملایر گفت: در سال 93 از 89 روستا و شهرهای شهرستان ملایر بیش از 36 میلیارد و 320 میلیون ریال زکات جمع آوری شده است.
01/30/1394 - 18:11
606 میلیون تومان زکات در شهرستان نهاوند جمع‌آوری شد رئیس کمیته امداد نهاوند گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 606 میلیون تومان زکات در این شهرستان جمع‌آوری‌شده است.
10/28/1393 - 09:04
جمع آوری بیش از ۳۰۰ میلیون تومان زکات در نهاوند مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان نهاوند از جمع‌آوری بیش از 300 میلیون تومان زکات در این شهرستان خبر داد.
07/28/1393 - 10:09
مرجع تقلیدمیزان زکات فطریه امسال را اعلام کردند میزان زکات فطره امسال طبق نظر اکثر مراجع، برابر با ۵۰۰۰ تومان معادل سه کیلوگرم گندم یا ۱۵ هزار تومان معادل سه کیلوگرم برنج اعلام شده است که خانواده‌ها بر اساس قوت غالب خود آن را پرداخت می‌کنند.
05/04/1393 - 13:07
جمع آوری یک میلیارد تومان زکات در نهاوند رئیس کمیته امداد نهاوند گفت: پیش بینی میشود امسال یک میلیارد تومان زکات از کشاورزان نهاوندی جمع آوری شود.
04/21/1393 - 13:53
اشتراک در زکات